Veilig

Wie zijn kinderen naar school, de sport- of jeugdbeweging stuurt, wil er op kunnen vertrouwen dat ze op een veilige manier de weg op kunnen. Ontbrekende schakels moeten aangepakt worden en trage verbindingen opgewaardeerd opdat iedereen met een gerust gemoed zijn kinderen naar school kan sturen of veilig kan afzetten en ophalen aan school.

Actiepunten

Heraanleg wegen en fietspaden

Om de veiligheid te verhogen, wordt er geïnvesteerd in de heraanleg van wegen en fietspaden. Op verschillende plaatsen in de gemeente worden gedurende deze legislatuur werken uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen: Bommelstraat (herinrichting straat tussen Pintestraat en spoorwergovergang en aanleg fietspaden), Baron de Gieylaan (tweerichtingsfietspad tussen Te Lande en de Drie Sleutels), Heirweg (herinrichting straat), Pont-Noord (fietspaden over de brug), Koning Albertlaan en Julien Anthierenslaan (veiliger maken voor voetgangers en fietsers), ’t Kruisken (herinrichting straat).

Veiligere voet- en fietspaden

De voetpaden en fietspaden worden veiliger gemaakt door het wegwerken van ‘harde’ overgangen tussen fietspad/voetpad en de straat en een gericht onderhoud van voet- en fietspaden. In de winter worden bij sneeuwval de voet- en fietspaden sneeuwvrij gehouden en er worden extra fietsenstallingen voorzien, vooral aan het station. 

Fietsbrug Schelde

De aanleg van een fietsbrug over de Schelde tussen Zevergem en Schelderode (Merelbeke) wordt onderzocht en ondersteund.
Een leefbare en gezonde gemeente houdt meer dan ooit rekening met haar mobiliteit. De vlotte doorstroming van het verkeer aan de ene kant en de absolute veiligheid voor de zachte weggebruikers aan de andere kant zijn twee uitgangspunten die niet steeds makkelijk te verenigen zijn. Maar meer dan ooit geloven we dat een omslag nodig is om onze gemeente bereikbaar, leefbaar en gezond te houden.

Actiepunten

Schoolveiligheidsplan

Voor elke school wordt een schoolveiligheidsplan uitgewerkt. De infrastructuur voor voetgangers en fietsers in de schoolomgevingen wordt geëvalueerd en waar nodig veiliger gemaakt.

Globaal plan verkeersafhandeling

In samenspraak met alle betrokkenen, inwoners en de mobiliteitsraad wordt een globaal plan voor de verkeersafhandeling in het centrum van De Pinte en aan het station opgemaakt. 

Parkeerbeleid

Het parkeerbeleid in het centrum en aan het station wordt aangepast aan de noden die er zijn. 

Bushaltes

We voorzien extra schuilhokjes aan busstops en maken minstens één bushalte integraal toegankelijk.

Station

De stationsomgeving krijgt een verdere upgrade. We bepleiten hogere perrons in het station van De Pinte en er dienen extra en vlottere toegangen tot de perrons voorzien te worden.
Zich geborgen voelen, ook dat is de taak van een lokaal bestuur. Daartoe zetten we verder in op de optimalisering van het cameratoezicht, een efficiënter BIN-werking en slimme samenwerkingen met andere gemeentes en overheden.

Actiepunten

Wijkagent

Wie zich thuis voelt in zijn wijk, voelt zich veilig in zijn dorp. De wijkagent speelt een centrale rol in onze wijken. We maken hem of haar beter kenbaar bij de bevolking en zorgen dat hij of zij ook proactief meer aanwezig is in de buurt. 

BIN-netwerken

De afgelopen legislatuur werden de BIN-netwerken sterk uitgebreid over het volledige grondgebied. Deze BIN-netwerken worden nu verder geoptimaliseerd. 

Sociale media

Bij de BIN-werking wordt ook het gebruik van sociale media bekeken en berichtgeving via WhatsApp of andere digitale hulpmiddelen wordt in samenspraak met de politie ingeschakeld. 

Inbraakpreventie

Preventie is voor ons de eerste stap. We blijven dan ook preventiemaatregelen tegen inbraken verder ondersteunen en drijven die op.