Participatietraject

Dit meerjarenplan kwam tot stand door te luisteren naar de input van onze bewoners. We deden dat via ons participatietraject IDEE9840 waarbij we via diverse online en offline kanalen meer dan 500 ideeën binnenkregen.
Zo konden inwoners via het ideeënplatform IDEE9840 eigen ideeën lanceren of die van anderen steunen, maar ideeën konden ook geleverd worden per brief of met speciaal ontworpen postkaarten.

 

Tijdens het Ideeënfestival op 8 juni 2019 gingen we nog een stap verder en openden we het debat. We bespraken er heel wat ideeën per thema meer in detail.