Meerjarenplan

 

Dit is een meerjarenplan dat we geschreven hebben door te luisteren naar de input van onze bewoners. We deden dat via ons participatietraject IDEE9840, waarbij we via de website, postkaarten en ons ideeënfestival meer dan 500 ideeën binnenkregen.

 

De uitvoering zal veel tijd, werk en energie vragen. Maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat we met dit plan onze gemeente bruisender, duurzamer, efficiënter, veiliger en zorgzamer maken!

 

Hieronder vind je een selectie uit het meerjarenplan per thema: bruisend, duurzaam, efficiënt, veilig en zorgzaam. Je kan ook het volledige meerjarenplan en de brochure downloaden.

Bruisend

 

Cultuur • Sport • Jeugd • Lokale economie en middenstand • Dorps- en wijkversterking • Erfgoed • Erediensten

Duurzaam

 

Milieu • Natuur • Ruimtelijke ordening • Wonen • Omgevingsvergunning • Dierenwelzijn

Efficiënt

 

Communicatie • Participatie • Personeel • Financiën • Bevolking • Burgerlijke stand

Veilig

 

Veiligheid • Politie • Brandweer • Openbare werken • Verkeer • Mobiliteit

Zorgzaam

 

Welzijn • Gezondheid • Onderwijs • Kinderopvang • Senioren • Gelijke kansen • Ontwikkelingssamenwerking

Budget

 

Om de acties van het meerjarenplan te kunnen realiseren voorziet het lokaal bestuur een investeringsbudget van 16,5 miljoen euro.